Wczytywanie konfiguratora

BS350 SILOS (wielkopolskie)

BS350 SILOS (wielkopolskie)

Ze względu na większą liczbę wtrąceń linia zakłada domielenie surowca przed magazynowaniem - aby otrzymać jednorodną frakcję podaną do granulatora. Transport z młyna odbywa się pneumatycznie a całość ujednorodnionej frakcji zadawana jest automatycznie ze zbionika SILOS z ruchomą podłogą.