Wczytywanie konfiguratora

Trociny mokre

Wydajność realna 800 kg peletu/h

Automatyczna linia technologiczna do produkcji peletu z systemem sterowania CNC. Linia ze zbiornikiem buforowym, młynem domielającym, suszarnią, zbiornikiem pośrednim, granulatorem oraz systemem przesiewania, chłodzenia i konfekcjonowania gotowego granulatu.

Wydajność realna 1000 - 1200 kg peletu/h

Automatyczna linia technologiczna do produkcji peletu z systemem sterowania CNC. Linia ze zbiornikiem buforowym, młynem domielającym, suszarnią, zbiornikiem pośrednim, granulatorem oraz systemem przesiewania, chłodzenia i konfekcjonowania gotowego granulatu.

Wydajność realna 1500 kg peletu/h

Automatyczna linia technologiczna do produkcji peletu z systemem sterowania CNC. Linia ze zbiornikiem buforowym, młynem domielającym, suszarnią, zbiornikiem pośrednim, granulatorem oraz systemem przesiewania, chłodzenia i konfekcjonowania gotowego granulatu.

Wydajność realna 2000 - 2500 kg peletu/h

Automatyczna linia technologiczna do produkcji peletu z systemem sterowania CNC. Linia ze zbiornikiem buforowym, młynem domielającym, suszarnią, zbiornikiem pośrednim, granulatorem oraz systemem przesiewania, chłodzenia i konfekcjonowania gotowego granulatu.

Trociny suche

Wydajność realna 1000 - 1200 kg peletu/h

Automatyczna linia technologiczna do produkcji peletu, wyposażona w systemem sterowania CNC. Linia ze zbiornikiem buforowym, młynem domielającym, granulatorem oraz systemem przesiewania, chłodzenia i konfekcjonowania gotowego granulatu.

Wydajność realna 1500 kg peletu/h

Automatyczna linia technologiczna do produkcji peletu, wyposażona w systemem sterowania CNC. Linia ze zbiornikiem buforowym, młynem domielającym, granulatorem oraz systemem przesiewania, chłodzenia i konfekcjonowania gotowego granulatu

Wydajność realna 2000 - 2500 kg peletu/h

Automatyczna linia technologiczna do produkcji peletu, wyposażona w systemem sterowania CNC. Linia ze zbiornikiem buforowym, młynem domielającym, granulatorem oraz systemem przesiewania, chłodzenia i konfekcjonowania gotowego granulatu.