Wczytywanie konfiguratora

BT1000 CNC

Wydajność realna 1000 - 1200 kg peletu/h

Podwójny zbiornik zasypowy (1) - ruchoma podłoga, separator talerzykowy, opróżnianie awaryjne, niezależna regulacja zadawania. Podajnik ślimakowy (2) - transport zrębki z trocinami. Młyn bijakowy (3) - wymienne sita i bijaki, separator magnetyczny. Podajnik ślimakowy (4) - transport domielonego surowca. Zasobnik pelletu (5). Palnik na pellet (6). Piec suszarni (7) - bufor cieplny dużej pojemności. Suszarnia bębnowa (8) – izolowana cieplnie. Wentylator (9). Cyklon separujący (10). Zbiornik buforowy z podłogą ślimakową (12). Dozownik lepiszcza (13) - lepiszcze nie jest wymagane, wspomaga etap docierania nowej matrycy. Cyklon separujący (14) - odciąg pyłów ze wszystkich punktów pylenia. Podajnik łopatowy (15). Kondycjoner (16) - mieszanie i stabilizacja wilgotności materiału, zmiękczenie trocin, równomierne dawkowanie materiału do komory granulacyjnej. Pompa smarowania automatycznego (17). Granulator pierścieniowy (18) – matryca pierścieniowa, dwie rolki kompresujące. Odsiewacz pelletu (19). Wentylator odciągowy (20). Podajnik transportujący chłodnica (21). Zbiornik gotowego granulatu z kolektorem chłodzącym (22) – chłodzenie przed pakowaniem pelletu. Półautomatyczny system pakujący (23). Zgrzewarka (24). Szafa sterownicza CNC z wyświetlaczem dotykowym, pełna automatyzacja procesu technologicznego (25).

Formularz zapytania ofertowego